Goede doelen

Wij steunen goede doelen. o.a. KOM OVER EN HELP

 http://www.komoverenhelp.nl  Geef kwetsbare kinderen een hoopvolle toekomst! Hiervoor heb ik gekozen voor het volgend project: Een aantal kinderen krijgen naschoolse opvang en een warme maaltijd. mede door uw aankoop in onze webshop!